Biuro rachunkowe Hexus Profit Warszawa

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem* usług księgowych oraz pozostałych usług  w biurze rachunkowym Hexus Profit Sp. z o.o. Cennik usług księgowych uzależniony jest od rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej oraz od ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu.


Miesięczna cena abonamentu za usługi księgowe:

Miesięczna ilość

dokumentów księgowych

Forma opodatkowania
Ryczałt/KPiR bez VAT Ryczałt/KPiR z VAT Księgi handlowe
0 – 25 150zł 200zł 500zł
26 – 50 200zł 270zł 700zł
51 – 75 250zł 330zł 850zł
76 – 100 300zł 380zł 1000zł
powyżej 100 Cena ustalana indywidualnie Cena ustalana indywidualnie Cena ustalana indywidualnie

Zakres usług w ramach miesięcznej opłaty za usługi rachunkowe:

  • Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych/Księgi Przychodów i Rozchodów/Ksiąg Handlowych wraz z wyliczeniem miesięcznej/kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy
  • Prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT7/VAT7K (dla podatników będących płatnikiem VAT)
  • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
  • Rozliczenie ZUS właściciela
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Obsługa kard i płac:

Rodzaj abonamentu Cena (za pracownika)
Naliczanie płac 30zł /miesiąc
Pełna obsługa kadrowo-płacowa 50zł /miesiąc

Zakres usług w ramach miesięcznej opłaty za obsługę kadrowo-płacową:

  • Naliczanie płac pracowników: sporządzenie listy płac, sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych/rozliczeniowych ZUS wraz z przekazem elektronicznym, wyliczenie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych, sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników (pit-11)
  • Pełna obsługa kadrowo-płacowa: sporządzenie listy płac, sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych/rozliczeniowych ZUS wraz z przekazem elektronicznym, wyliczenie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych, sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników (pit-11), prowadzenie ewidencji kadrowej (kartoteki osobowe), przygotowanie dokumentacji pracowniczej: umowy o pracę, wypowiedzenia, kwestionariusze osobowe, rejestracja nieobecności (choroby, urlopy), wystawianie świadectw pracy, pozostała dokumentacja.

Cennik usług pozostałych:

Rejestracja firmy w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) 50zł
Rejestracja zmian w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) 20zł
Rejestracja spółki z o.o. (przygotowanie i złożenie wniosku w systemie S24 wraz z rejestracją w KRS,
z nadaniem NIP, REGON, na życzenie rejestracja do VAT)
1000zł + opłaty
Rejestracja i aktualizacja zmian w KRS (przygotowanie i złożenie wniosków) 300zł + opłaty
Rozliczenia roczne PIT od 20zł
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w wys. opłaty za grudzień
Rozliczenie umowy o dzieło 15zł
Rozliczenie umowy zlecenia 20zł
Sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu 50zł

Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

Powyższy cennik jest orientacyjny – ostateczna cena ustalana jest z każdym klientem indywidualnie.

*przedstawiony cennik usług księgowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny służą jedynie oszacowania kosztów

Skontaktuj się z nami!

605 606 590
Hexus Profit Sp. z o.o.
ul. Warszawska 164 lok.5
05-082 Latchorzew (gm. Stare Babice)
(Przedłużenie ul. Górczewskiej)

Wykonanie: Piotr Pawłowski