Biuro rachunkowe Hexus Profit Warszawa

Oferta

oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług księgowych biura rachunkowego Hexus Profit Sp. z o.o. Naszym klientom mamy do zaoferowania m. in. prowadzenie pełnej i uproszczonej rachunkowości, obsługę kadr i płac, doradztwo biznesowe. Nasze biuro księgowe obsługuje podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej, przedsiębiorstwa małe i duże, przedsiębiorców polskich i zagranicznych.


Zakres obsługi księgowej:

 • Prowadzenie pełnej księgowości – ksiąg handlowych wg ustawy o rachunkowości
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Sporządzanie miesięcznych/kwartalnych/rocznych deklaracji (zeznań) podatkowych i składanie ich do US
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie zakładowych planów kont, bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • Sporządzanie deklaracji do GUS
 • Reprezentowanie klienta w urzędach oraz pomoc podczas kontroli podatkowych

Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

 • Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło
 • Sporządzanie zaświadczeń o dochodach, wypowiedzeń, świadectw pracy oraz innych dokumentów kadrowych
 • Sporządzanie list płac uwzględniających zwolnienia lekarskie, urlopy, dodatki i potrącenia
 • Sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie dokumentacji rejestrującej i wyrejestrowującej pracowników i zleceniobiorców
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników, ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich i świadczeń socjalnych
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i Urzędów Skarbowych
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników
 • Przygotowanie raportów dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • Naliczanie składek i rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników oraz informacji o uzyskanych dochodach (PIT-11 PIT-8AR, PIT-40) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów

Pozostałe usługi:

 • Rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (PIT-16A, PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)
 • Pomoc w założeniu i rejestracji własnej działalności gospodarczej (doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej, formy opodatkowania, wyboru kodów PKD, pomoc w wypełnianiu dokumentów, formularzy i zgłoszeń rejestracyjnych)
 • Zakładanie spółek z o.o. oraz sporządzanie dokumentów do KRS w związku ze zmianami danych spółek handlowych
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędami Skarbowymi, ZUS, KRS, CEIDG oraz innymi organami państwowymi
 • Pozostałe rozliczenia z Urzędami Skarbowymi w zakresie PIT, CIT, VAT, VAT-UE
 • Odbiór dokumentów na życzenie klienta

Skontaktuj się z nami!

605 606 590
Hexus Profit Sp. z o.o.
ul. Warszawska 164 lok.5
05-082 Latchorzew (gm. Stare Babice)
(Przedłużenie ul. Górczewskiej)

Wykonanie: Piotr Pawłowski